Baraban tipli çiləmə maşınları

Baraban tipli çiləmə maşınları (tamburlu suvarma sistemi) bu gün ən səmərəli və sadə istifadə üsulunu təqdim edirlər. Son 50 il ərzində, suvarma sistemləri bütün dünyada layiqincə tanınmış və yayılmışlar, onların texniki xüsusiyyətləri isə bütün ən yeni işləmə və materialları özündə əks etdirmişdir.

Digər suvarma qurğuları qarşısında bu maşınların əsas üstünlükləri və onların fərqi:

  • Maşın yüksək yerdəyişmə qabiliyyətinə malikdir, çünki nəqletmə üçün təkərləri və ərazinin hamar sahəsinin istənilən yerində quraşdırılması üçün dayaq pəncələri vardır;
  • Universaldır, çoxfunksiyalıdır və istismarda sadədir, bu xüsusiyyətlər belə növ suvarma sistemlərinə məxsusdur ki, bu da onlardan hər növ kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarılması üçün istənilən təsərrüfatlarda istifadə etməyə imkan verir.
  • Baraban tipli suvarma maşınları möhkəm konstruksiyaya malikdir, bu isə onların uzun müddət (15 ildən yuxarı) xidmət etməsini təmin edir, qulluq edilməsinə böyük xərc tələb olunmur.

Baraban tipli çiləmə sistemləri öz xüsusiyyətlərinə görə çoxfunksiyalıdır və bu, kənd təsərrüfatında onların bir çox üsulla tətbiqini mümkün edir. Suvarmanın tənzimlənməsi hesabına belə sistemlər, bağ və üzümlüklərin, bostan (qarpız, yemiş, balqabaq və s.), taxıl (arpa, buğda, çovdar), tərəvəz (soğan, kök, pomidor, xiyar və s.) bitkilərinin, hündürsaplaqlı bitkilərin (soya, şəkər çuğunduru, qarğıdalı, günəbaxan və s.), yem üçün olan birillik və çoxillik otların suvarılması kimi əlavə özəl xüsusiyyətlərə malik olur.

Baraban tipli suvarma sistemləri (tamburlu sulama sistemi) geniş tətbiq olunur, çünki praktik olaraq sərinlətmə, isitmə, vegetasiya, əlavə qidalandırma, sövqetmə, nəmsaxlama və nəmləmə kimi bütün suvarma növlərini əhatə edir. Su sərfiyyatı norması 1 hektar üçün 50-1000 kub metr arası təyin olunmalıdır və reduktorun köməyilə şlanqyığma sürəti, həmçinin sprinkler başlığının diametri, konsolun tozlandırıcı forsunkasının diametri, nasos stansiyasından və ya digər su mənbəyindən maşının girişinə verilən suyun həcmi və təzyiqi hesabına tənzimlənir.

Baraban tipli çiləmə maşınlarının özü təkərli araba üzərində yerləşdirilir, bu kimi maşınların iş prinsipi sprinklerin köməyilə suyun çilənməsindən ibarətdir. O isə, öz növbəsində, maşının barabanına sarınan polietilen şlanqın üzərinə bərkidilir. Şlanq yığılıb açılan zaman araba sahə boyunca tədricən hərəkət edir və beləliklə sahə suvarılır.