Monitorinq və idarəetmə sistemləri

Obyektlərə və müxtəlif vəziyyətlərə nəzarət edilməsinə monitorinq və idarəetmə sistemi xidmət edir. Həmin sistem lazımi anda cəld qərar qəbul edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Aqrobiznesdə optimal balansı, baş verən prosesləri nəzərə alarkən məhsuldarlığın asılı ola biləcəyi hər bir məqamı hesaba almaq lazımdır. Torpağın emalından tutmuş məhsul yığımına,  su və enerji təchizatının istifadəsindən istixanalarda düzgün iqlimin yaradılmasına qədər hər şey nəzərə alınır.

 

Nəzarət və idarəetmə imkanları:

  • Kənd təsərrüfatı texnikası üzərində nəzarət və idarəetmə sisteminə
  • Suvarma sistemlərinə
  • Texniki otaqlara daxilolmaya
  • Enerji təminatı sistemlərinə
  • Rabitə avadanlığı və xətlərinə
  • Videomüşahidə və analitika sisteminə
  • Daxilolmaya nəzarət sisteminə
  • Yanğın təhlükəsizliyi sisteminə və s.